Telefon Telefon: +48 795 960 903

WYSYŁKA ZAMÓWIEN W DNIACH: PONIEDZIAŁEK-ŚRODA

Ochrona Danych Osobowych

Uwaga: Każda zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna, ważna do odwołania. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W związku z udzieleniem zgody informujemy Cię, iż:

Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest Wiktoria Wolska Sklep ogrodniczy 26-300 Opoczno ul. Klonowa -.


Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i w sposób wskazanych powyżej, na które wyraziłeś zgodę, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6ust..1 lit..a RODO1)
Kategorie danych. Będziemy przetwarzać takie dane, jakie nam podałeś, do kontaktu z Tobą, w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • firmę, którą reprezentujesz, i Twoje stanowisko,
 • numer telefonu i adres e-mail,
 • inne dane kontaktowe.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym dostawcom usług informatycznych i teleinformatycznych,
 • współpracownikom, tj. osobom, z którymi współpracujemy prowadząc działalność,
 • operatorom pocztowym lub firmą kurierskim.

Nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych. Twoje Dane będziemy przechowywali, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w ww. celach, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.


Twoje prawa. Przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych (informacje, jakie dane przetwarzamy) oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie czynności przetwarzania lub nieusuwanie danych - stosownie do Twojego wniosku),
 • usunięcia danych,
 • otrzymania danych oraz ich przeniesienia do innego administratora (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Te prawa możesz wykonywać przesyłając e-mail na adres: .............

Przed realizacją Twoich praw będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować, żeby się upewnić, że to Ty.

Prawo skargi
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Iglaste Pudełko

+48 795 960 903

E-mail: sklep@iglastepudelko.pl

Szkółka krzewów ozdobnych

Krzewy ozdobne Opoczno

Picea omorika Picea abies, Jodły, Świerki, Sosny
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 26069